les illuminations

hungarian

Az érzés amikor esik az eső, és a sok tinipicsa meg kiírja facebookra, hogy “Szeretem az esőt, mert ilyenkor senki nem látja, hogy sírok..” VALAKI ADJON EGY LÁNCFŰRÉSZT

(Source: a-fucking-love-story, via i-miss-you-asshole)

Gyilkos Elmék
(via i-miss-you-asshole)

(Source: kukiverzum, via i-miss-you-asshole)

Egyedül születünk, egyedül élünk, egyedül halunk meg. Csak a barátság és a szerelem keltheti azt a röpke és mulandó illúziót, hogy nem vagyunk egyedül.

macromvontus:

candiedmoon:

Seal befriends woman sitting on the beach - Video

this is the cutest thing ever and I can’t handle it

seals are literally puppies with flippers

(Source: sizvideos, via fergflash)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter